pytania i odpowiedzi rozwiążemy każdy Problem

Dokonaj pomiaru prędkości pod adresem https://pro.speedtest.pl lub www.speedtest.net . Prosimy mieć na uwadze, że miarodajny pomiar można wykonać jedynie przy połączeniu urządzenia światłowodowego i komputera przewodem Ethernet za pomocą karty sieciowej 1GBit/s. Wyniki oscylujące na poziomie 80-100Mbit/s sugerują podłączenie komputera za pomocą karty sieciowej 100Mbit/s, uszkodzenie kabla Ethernet lub podłączenie się do nieprawidłowego portu w urządzeniu światłowodowym (prawidłowy port to nr 1). Jeżeli pomimo tego typu weryfikacji poprzez bezpośrednie połączenie kablowe problem nadal występuje, wówczas należy skontaktować się z BOK. Nie wykonuj testu prędkości poprzez połączenie bezprzewodowe Wi-Fi. Duże znaczenie dla prędkości osiąganych w sieci Internet, mają urządzenia końcowe użytkownika takie jak komputer, tablet czy telefon. Bardzo często oprogramowanie (w tym wirusy) zainstalowane na komputerach potrafi znacząco zwalniać działanie Internetu. Przy tak dużych przepustowościach jakie oferuje Telesim Sp. z o.o. , bardzo istotną rolę odgrywa wydajność urządzenia na którym przeprowadzany jest test prędkości. Jednocześnie należy pamiętać iż sieć Internet to setki tysięcy połączonych ze sobą sieci komputerowych. Niektóre z nich mają przeciążone połączenia z Internetem i/lub serwery. Tym samym żaden operator telekomunikacyjny nie jest w stanie zagwarantować stałej prędkości do „całego” Internetu. W przypadku zaobserwowania znaczącego spadku prędkości Internetu uruchom ponownie urządzenie światłowodowe (wyłącz je na min. 15 sekund) oraz komputer, a następnie dokonaj ponownie pomiaru prędkości pod adresem https://pro.speedtest.pl/ lub www.speedtest.net
Większość obecnie instalowanych urządzeń z funkcją Wi-Fi pracuje w standardach 802.11n oraz 802.11ac. Powyższe standardy pozwalają na osiąganie realnych przepustowości na poziomie: – 802.11n (N300) 40-80 Mbit/s; – 802.11ac 200-600 Mbit/s (dużo zależy od karty Wi-Fi w komputerze). Należy pamiętać iż transfer przez sieć Wi-Fi maleje razem ze wzrostem odległości.

Tak, urządzenia światłowodowe Telesim współpracują ze wszystkimi standardowymi routerami kablowymi posiadającymi wejście WAN w standardzie Ethernet. Chcąc podłączyć własny router do naszego urządzenia należy podłączyć port WAN swojego routera do portu LAN nr 1 urządzenia światłowodowego.

Zalecamy aby tą czynność wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych.

Jeżeli Twój komputer jest połączony z urządzeniem światłowodowym za pomocą kabla Ethernet i zauważyłeś, że połączenie z Internetem jest przerywane, wyłącz urządzenie z prądu (na min. 15 sekund), następnie wyjmij kabel Ethernet z urządzenia oraz komputera. Podłącz obie końcówki kabla Ethernet ponownie (musi być słyszalne wyraźne kliknięcie). Na koniec podłącz urządzenie do prądu. Odczekaj ok 5 minut.
Poprawnie podłączone do naszej sieci urządzenie światłowodowe można rozpoznać po świecących się stale na zielono diodach POWER i PON.
Wykonaj test prędkości wg procedury opisanej powyżej w punkcie nr 1. Jeśli połączenie nie zostanie poprawione, należy skontaktować się z BOK w celu zgłoszenia usterki.

Nie. Sieć Telesim oferuje łącza umożliwiające osiąganie maksymalnych prędkości w zależności od wybranego pakietu internetowego. Łącza gwarantujące prędkość (tzw. łącza z CIR) są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, a ich koszt jest kilkunastokrotnie wyższy niż łączy przeznaczonych do użytku domowego. Niemniej jednak jakość naszej sieci zapewnia przepustowość ściągania 2,5Gbit/s (2500Mbit/s) i wysyłania 1,25Gbit/s (1250Mbit/s) od każdego Klienta do naszego routera, jak również parametry punkty styku między operatorskiego zapewniają 95-100% przepustowości wykupionego pakietu w obrębie całej sieci Internet i osiąganie PINGów do 5ms do większości zasobów Internetowych w kraju. Nie jest to jednak pasmo gwarantowane umownie, tzw. CIR.

 

W pierwszej kolejności zweryfikuj poprawność podłączenia urządzenia światłowodowego do źródła zasilania oraz sprawdź pozycję przełącznika z tyłu urządzenia, jeśli taki występuje. Następnie wykonaj próbę restartu urządzenia światłowodowego poprzez odłączenie zasilacza z gniazda 230v i kabla zasilającego z urządzenia na min. 15 sekund. Jeżeli źródło zasilania działa prawidłowo (np. inne urządzenia podłączane do tego samego gniazda działają), wówczas skontaktuj się z naszym BOK w celu wymiany urządzenia lub zasilacza.
Telesim Sp. z o.o. nie ogranicza ilości urządzeń możliwych do podłączenia do Internetu.

Adresy IP w sieci Telesim Sp. z o.o. są przydzielane statycznie, zmieniane przez Operatora w szczególnych przypadkach.
Klient ma możliwość wykupienia stałego, publicznego adresu IP. W tym celu prosimy o kontakt do BOK.

W związku z wyczerpaniem się światowych zasobów publicznych adresów IP od 2021 roku adres IP w sieci Telesim Sp. z o.o.  jest zazwyczaj adresem prywatnym. Klient ma możliwość wykupienia stałego, publicznego adresu IP. W tym celu prosimy o kontakt do BOK.

W uzasadnionych przypadkach Klient ma możliwość zmiany stałego i publicznego adresu IP. W tym celu prosimy o kontakt do BOK.