facebook

kontakt: (32) 760 22 22 | E-BOK

telesim

Polityka Prywatności

Telesim Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie ul. Barlickiego 26a, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, świadczenia usługi internetowej, telefonicznej oraz telewizyjnej, naprawy i modernizacji komputerów.
Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
Dane osobowe przez Państwa podane uzyskiwane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• Ustawy Prawo telekomunikacyjne;
• oraz aktów wykonawczych.
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
• pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
• uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
◦ występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
◦ celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
◦ stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
◦ ewentualnym źródle pozyskania danych;
◦ udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o
przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź nowe promocje Wiosna 2021

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółową informację o zmianach znajdą Państwo w dokumencie PDF w załączniku. Informacja o zmianach w Prawie Telekomun...

Zaktualizowaliśmy mapę zasięgu sieci Światłowodowej, sprawdz czy jesteś w zasięgu !

Miło nam poinformować, że podłączyliśmy Osiedle Mierzęcice światłowodem i zakończyliśmy modernizację sieci kablowej do technologii DOCSIS 3.0 Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną ofertę Internetu i Telewizji dostępną dla mieszkańców Osiedla w które...

Dostępne w pakiecie Wielotematycznym RT (początkowo Russia Today) – ogólnoświatowa wielojęzyczna telewizja informacyjna z siedzibą w Moskwie, założona przez rosyjski rząd. Stacja nadaje od 10 grudnia 2005 r. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu....

Załączniki Deklaracja przyłączenia do sieci >Informacja dla mieszkańców G Siewierskiej

Do zasięgu sieci światłowodowej dołączyły ulice Grodziecka i Nowotki oraz Gródków ulice : Górna , Grodziecka, Boczna , Poprzeczna, Pokoju , Kwiatowa. Leśna, Zwycięstwa, Łączna, Zwycięstwa, Kamienna, Wschodnia

Uruchomiliśmy nowe routery sieciowe zwiększające przepustowość sieci 10-krotnie.

Osiedle na ul. Sucharskiego jak i ulice Morcinka i Kopalniana są już w zasięgu sieci światłowodowej.

Pierwsi klienci z ulicy Piaskowej w Będzinie podłączeni światłowodem!